İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

İnşaat Yapım Aşamaları

İnşaat Yapım Aşamaları

İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI

Bir inşaata başlamadan önce, bazı önemli ön çalışmaların yapılması gerekmektedir. İlk olarak, ihtiyaç programı yapılarak gerek duyulan her türlü ihtiyaç belirlenmelidir. İkinci olarak, Uygun arsa ya da arazi alınması veya anlaşılan bir arsanın veya arazinin uygunluğu ölçülür. Daha sonra, yapının projelendirme aşamasına gelinir, proje için çok bir ön çalışma yapılmalıdır. Bunlar genelde; iç mimari, mimari, mühendislik vb. çalışmalardır. Son olarak inşaat dosyası hazırlanmaktadır. Bu dosyanın bir diğer adı ihale dosyasıdır. Bu dosya içinde, yapı tasarım çalışmaları, yapım ile ilgili yöntem ve koşulların bulunduğu bir dosya hazırlanmaktadır. Bu dosya içinde bulunan maddeler; proje çalışmaları, hesaplar, şartnameler, mahal listeleri, metrajlar, ön keşif, teklif alma ihale koşulları, iş programları, gerekiyorsa uzman raporları bulunmaktadır. İnşaat aşamalarında özellikle stratejik planlama, zaman yönetimi, satın alma ve finans yönetimi çok iyi kontrol edilmelidir.

Aşağıda ana başlıklar altında konut, işyeri vb. yapım ve iskan prosedürleri hakkında bilgi verilmektedir.

İmar durumu öğrenme aşamaları

Kadastrodan çap alınması, dilekçe ekleriyle ilgili belediyeye imar durum belgesi müracaatı

Proje öncesi belge aşamaları

İlgili belediyelerden inşaat istikamet rölevesi alınması, gerekiyorsa ifraz ve tevhid yapılması

Proje Aşamaları

Mimari proje, statik proje, zemin iyileştirme, mekanik tesisat projesi, elektrik tesisat projesi, harita teknik uygulama sorumluluğu, ilgili meslek odalarına onaylatılması.

İnşaat Ruhsatı Alımı Aşamaları

İşi yaptıracak olanlar, inşaat için yapıma müteahhit firmayla noterden müteahhit sözleşmesi yapması. İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması. Projelerin yapı denetime teslim edilmesi. Yapı denetimle ilgili ödemeler. Otopark bedellerinin yatırılması. İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması. İnşaat, yapım ruhsatı alınması.

Yıkım ve Kazı Belge Aşamaları

Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi. Mevcut binanın, elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinin kapattırılması. Yıkım ve kazı ruhsat harçları. Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediyeye ibrazı . Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla, trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, güzergah alınması. Yıkım ve kazı ruhsatı alınması. İhtiyaten yan binaya verilebilecek zararlar için, inşaat risk sigortası yaptırılması.

İnşaat Süreci Aşamaları

Şantiyenin kurulumunda gerekli olan malzeme, elektrik, su vb. bütün süreçlerin tamamlanması. Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması. Zorunluysa, yola kum, mıcır, demir inecekse, ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediyeye ibrazı. Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla, trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, güzergah alınması. Beton dökümü için; Vilayete müracaatla, trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, transmixer güzergahı alınması.

Bina Yapım Aşamaları

Tüm bina kaba inşaat kalemlerinin projesine uygun olarak tamamlanmış olması. Tüm ince inşaat kalemlerinin projesine uygun olarak tamamlanmış olması. Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması.

İskan Aşamaları

Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması. Emlak beyannamesi verilmesi. Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması. Elektrik sayaçlarının alınması. Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması. Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması. Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması. Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması. Bina giriş, arka, yan, ön duvarlarını yapılmış olması. Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması. İskan heyeti kontrolü ve uygunluk raporu. İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi. Yapı kullanma izin belgesi harçlarının vergi dairesine yatırılması. İlgili belediyede yapı sahibinin, yapı denetim firmasının, proje müellifinin ve müteahhitin yapı ruhsatı belgesini imzalaması. Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması.

Abonelikler

Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması. Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması. Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan alınan abonelik bilgi formuna; adres beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi. Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması. Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması. Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi. Doğalgaz idaresinden, doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması. Doğalgazın açılması. Tapudan, kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları, son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf). Belediyeye kat mülkiyeti, emlak beyannamesi verilmesi. Kanalizasyon idaresinden; kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması. Belediye'den; kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması. Kanalizasyon kazısı yapılması. Kanalizasyon idaresi gözetimde, kanalizasyonun ana şebekeye bağlanması. Kanalizasyon kazısının kapatılması. Çevre düzenlemesinin, kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması, Elektrik Aboneliğinin, mesken aboneliğine çevrilmesi. Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru, pul, sayaç, su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi. Mesken aboneliği için evraklar; (nüfus müdürlüğünden ev ve inşaat ikametgahı, yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi, eks kart, tapu fotokopisi, dask deprem sigortası fotokopisi. Sular idaresinin yerinde kontrolü. Su sayaçlarını takılması. Suyun kullanıma açılması. Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi.Kategoriler
0507 661 22 55

fatihkalmaz.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir