İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kat Mülkiyeti Nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Ne Demek?

Arsa üzerine inşa edilen yapının iskanı da alındıktan sonra sıra, mesken ve iş yerlerine tapu alınmasına gelir. Kat mülkiyeti, apartman için iskan alındıktan sonra çıkartılan ve konutların bağımsız bölümlerini açıkça belirten mülkiyet tapusudur. Kat irtifakının bir üst aşamasıdır.

Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

Tapu üzerinde yer alan kat mülkiyeti bölümü işaretli ise o tapu kat mülkiyeti tapusudur. Kat mülkiyetli bir binada her bağımsız bölüm ayrı bir taşınmaz sayılır. Kat mülkiyeti tapusuna sahip olan kimse, o mülkiyet için başlı başına bağımsız bir maliktir. Özetle kat mülkiyeti tapusu, sizin evin sahibi olduğunuzu bildiren en önemli belgedir.

Kat Mülkiyeti Nasıl Alınır?

İnşaat tamamlandığında, bina içerisinde yer alan tüm bağımsız bölümler de tamamlanmış olacağından, tapuda bunun artık “mülkiyet” kavramıyla belirtilmesi gerekmektedir. İskan alındıktan sonra kat mülkiyetine geçiş kolaylaşır.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir? Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Nasıl Çevrilir?

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunludur. Kat irtifakı kurulmuş ve iskan belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip maliklerden herhangi birisinin tapu müdürlüğüne başvurması ya da iskan belgesinin yetkili idare tarafından tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda, herhangi bir belge istenmeksizin kat mülkiyetine resmen geçilmiş olur. Başvurunun gerekli olduğu durumlarda, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş talebi için bir dilekçe yazılması gerekir. Bu dilekçe, tapu müdürlüklerinden ya da internetten temin edilebilir.

Kat Mülkiyeti Tapu Masrafı

Kat mülkiyetine geçişte asıl sorumlu müteahhit olsa da, bina tamamlandıktan sonra bu işler ülkemizde daha çok kat maliklerine kalmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 55. maddesi gereğince, kat mülkiyetine geçişte vergi ya da tapu harcı alınmaz. Ancak TKGM tarafından, Döner Sermaye İşletmesince her yıl belirlenen tarifeye göre bir ücret alınır.

Kat Mülkiyeti İçin Gerekli Belgeler

  • İskan (Yapı Kullanma İzin) belgesi
  • Başvuruyu yapan kişinin veya temsilcisinin nüfus cüzdanı.
  • Başvuruyu yapan kişinin 6×4 cm büyüklüğünde 2 adet vesikalık fotoğrafı

Kat Mülkiyeti ile Kat İrtifakı Farkı Nedir?

Kat irtifakı, inşaatın yapılacağı arsa üzerinde almayı planladığınız dairenin hissesini belirten arsa tapusudur. Kat mülkiyeti ise, iskan alındıktan sonra tapuya başvurularak çıkartılan ve her bir konut sahibinin hangi bağımsız bölüme sahip olduğunu belirten mülkiyet tapusudur. Yani, en basit anlatım ile, kat mülkiyeti kat irtifakının bir üstüdür.

Kat mülkiyetine sahip olan bir dairenin tüm mevzuatlara uygun olarak yapıldığı kesindir, ancak aynı durum kat irtifakı için söylenemez. Henüz inşaat ilgili belediye tarafından denetlenmemiş ve/ya projeye uygun olup olmadığı onaylanmamıştır. Diğer bir tabir ile iskan alınmamıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu yapımı tamamlanan ve iskanı alınan ana gayrimenkulün kat, daire, büro, dükkan, mağaza, depo gibi bölümlerinin bağımsız mülkiyet haklarının nasıl kurulacağını düzenler. Kat mülkiyeti tamamlanmış yapının tümü için kurulur. İlgili gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü için kat mülkiyeti kurulamaz. Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu sayesinde, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahip olurlar.

Anagayrimenkul: Kanunda bahsi geçen kriterlere uygun gayrimenkulün tamamına verilen isimdir

Bağımsız Bölüm: Kat irtifakı tamamlanacak bir yapıda her bir bölümün özelliklerini ve sınırlarını belirler. Kat mülkiyeti kanununda bağımsız bölüm, kat irtifakı sırasında belirlenmiş, daire, büro dükkan depo gibi bölümlerin tamamına verilen isimdir.Kategoriler
0507 661 22 55

fatihkalmaz.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir