İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Elden Ödeme Halinde Kira Ücretinin Eksiksiz Ödendiği Nasıl İspat Edilir?

Elden Ödeme Halinde Kira Ücretinin Eksiksiz Ödendiği Nasıl İspat Edilir?

İlk olarak “Kira bedeli nasıl ödenir?” 


Yasal zorunluluğa aykırı olarak kiracı mal sahibine elden ödemede bulunuyorsa, bu durum kiracı açısından çok sakıncalıdır.

Olası bir anlaşmazlıkta, mal sahibi kira ücretlerinin hiç ödenmediğini ya da eksik ödendiğini dürüstlük kuralına aykırı olarak iddia edebilir. Böyle bir durumda kira ücretini ödediğini ispat etme yükümlülüğü kiracıya aittir.

Dürüstlük kuralına aykırı iddialarla karşılaşmamak adına kiracılarına aşağıdakileri öneririm:


1 - Kira ücretini banka kanalıyla ödenmesi.

2 - Banka kanalıyla ödeme mümkün değilse kira ücretinin PTT aracılığı ile (gönderme gideri kiracıya ait olarak) “konutta teslim” olarak mal sahibine ödenmesi.

3 - Mahkemeye başvurarak kira ücreti ödeme yeri tayin edilmesini talep edilmesi.

4 - Yukarıdaki üç seçeneğin bir nedenle mümkün olmadığı durumlarda, kiracının elden ödeme karşılığında mal sahibinden ıslak imzalı makbuz alması. Makbuz içeriği olarak önerim “2022 yılı, [] ayı kira ücreti olarak []’TL’yi tam ve eksiksiz şekilde elden teslim aldım. [tarih ve imza]”.

5 - Matbu düzenlenen kira sözleşmelerinde yer alabilecek olan kira ödeme çizelgesinin doldurularak mal sahibinin imzasının alınması.

6 - Islak imza alınamaması durumunda en azından WhatsApp ya da elektronik posta aracılığıyla kira ücretinin ödendiğine teyit alınması. Bu durum mümkün olursa, tanık dinletilmesi mümkün olabilir.

7 - Kiracı, mal sahibine “yemin” teklif ederek, yemin altında beyanına dayanılabilir.

8 - Elden yapılan ödemeler sırasında mutlaka bir tanık bulundurulması ve olası bir uyuşmazlıkta tanık beyanına dayanılması. Tanık gösterilmesi her durumda mümkün olmasa da Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 11.3.1959 tarih ve 1957/23E., 1959/20K. sayılı kararı yol gösterici olacaktır.Kategoriler
0507 661 22 55

fatihkalmaz.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir